Raspberry pi compternaam wijzigen

De standaard compternaam van je Raspberry pi is je raad het al raspberrypi.
Nu kan je dit aan passen door het volgende bestand aan te passen:
picomputernaamaanpassen

We starten de editor Nano op en bewerken het hostname bestand.
De standaard naam wijzigen we in Raspberrypi_2011.12 (Dit mag ook iets anders zijn).

picomputernaam

Via Ctrl X kiezen voor Y en opslaan.