Raspberry pi opruimen

Met volgende command kan je oude pakketten opruimen:
piopruim

Met het volgende commando kan je opgehaalde bestanden laten verwijderen.

piclean