Raspberry pi configuratie programma

Soms is het handig om een aanpassing te doen in het configuratie programma.
Met het volgende commando kom je in dit scherm:
sudo raspi-config

raspconfig