Raspberry pi zero wifi netwerk

Standaard heeft de Raspberry pi Zero geen netwerkkaart.
Nu willen we in deze beschrijving de Raspberry pi Zero aan het Wifi netwerk hangen.
In deze beschrijving gaan we er vanuit dat .....
Zorg ervoor dat toetsenbord en scherm wifi adapter aangesloten zijn.
Geef het volgende commando in hiermee zie je de wifi netwerken die er in de buurt zijn.
sudo iwlist wlan0 scan
Als je netwerk erbij staat kan je het Wifi netwerk gaan instellen.
Ga via het volgende commando naar het wpa_supplicant.conf configuratie bestand.
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Met het bovenstaande commando open je het conf bestand in de tekst editor Nano.
Door de volgende regel toe te voegen:

network={
    ssid="wifinetwerk"
    psk="wachtwoord"
}

network={
    ssid="The_ESSID_from_earlier"
    psk="Your_wifi_password"
}