VBS script dat een Gebeurtenis aanmaakt in Logboeken

Soms kan het handig zijn om gebeurtenis in een logboek van Windows weg te kunnen schrijven.
In het onderstaande voorbeeld wordt er een gebeurtenis aangemaakt  "objShell.LogEvent 0"  0 = Succes
met de tekst: "Gebeurtenis is in logboek geplaatst.".
Door de waarde 0,1,2,4,8,16 te wijzigen krijg verschillende soorten gebeurtenissen.

dim objShell
Set objShell = CREATEOBJECT("WScript.Shell")
 
' Waarde die je kan gebruiken om een type gebeurtenis aan te maken.
' Succes = 0
' Fout = 1
' Waarschuwing = 2
' Informatie = 4
' AUDIT_SUCCESS = 8
' AUDIT_FAILURE = 16
 
objShell.LogEvent 0, "Gebeurtenis is in logboek geplaatst."