VBS script ping Then / Else

Onderstaande VBS script voert een ping uit op computer naam "SERVER".
Als het resultaat goed is wordt het script Event.vbs opgestart je kan dit ook vervangen voor een ander programma.
Mocht het ping niet lukken naar de server start  het script Start_VPN.vbs.
Mocht je script willen gebruiken vervang de naam Server.

Dim objShell
Set objShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" )
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
PINGFlag = Not CBool(WshShell.run("ping -n 1 SERVER",0,True))
If PINGFlag = True Then
    objShell.Run("""C:\pingtest\Event.vbs""")
Else
    objShell.Run("""C:\pingtest\Start_VPN.vbs""")
End If