Twitter Widget maken..

Snel een Twitter Widget aanmaken.
Login op je Twitter account
Ga naar profiel en kies voor Settings.
Je krijgt nu aan de linker kant Widgets.
Kies voor Widgets.
Klik op Create new.

Joomla html Module:

Pas het configuration aan zoals het zelf wil hebben.
Kopier onderaan de HTML code en plaats deze in Joomla html module.

Voorbeeld html code:
<a class="twitter-timeline"  href="https://twitter.com/joomla" data-widget-id="656486910936948736">Tweets by @joomla</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
         

twitterwidgetmaken