Wamp services verwijderen

Als je de services van Wamp wil verwijderen kan je dit op de volgende manier doen.
Maak een tekstbestand aan en zet de volgende commando's erin.
sc delete wampapache
sc delete wampmysqld

Sla het bestand nu op hernoem hierna de extensie van het bestand van naam.txt naar naam.bat
Voer het bestand nu uit controleer via services of de wampservices zijn verwijdert.