Specifiek toegang geven op IP adres met .htaccess bestand

Als je een bepaalde website alleen toegang wil geven aan een specifiek IP adres kan je dit op de voglende manier doen.
Open het .htaccess bestand en zet de onderstaande regels erin.

iphtaccess

Wijzig waar nu  het IP adrse 127.0.0.1 in die van jouw zelf.