OpenVPN installeren Raspberry PI

Ga naar terminal en geeft het volgende commando in.
sudo apt-get install openvpn
Er komt nog een vraag of de schrijfruimte geef hier Y in om door te kunnen gaan.

Nu moet de VPN nog beveiligt worden dit doen we met Easy_RSA.

Om dit te installeren moeten niet meer met PI ingelogd zijn maar als root gebruiker.
Dit doen we met het volgende commando:
sudo -s

Je ziet nu als goed is root staan voor het @ teken.