Raspberry Pi frambozen logo's verwijderen bij opstart

Mocht je de frambozen tijdens het opstarten van je Raspberry pi willen verwijderen dan kan dit op de volgende manier.
logoraspberrys
Commando: sudo nano /boot/cmdline.txt
Voeg aan de bestaande regel het volgende toe: logo.nologo vt.global_cursor_default=0
geenlogo

logo.nologo = Hiermee verwijder je de frombozen logo links bovenin.
vt.global_cursor_default=0 = Hiermee zet knipperen van de cursor mee uit.