MAC adres opvragen Raspberry Pi en aanpassen

Er zijn verschillende manier om achter je MAC adres te komen.
Open een terminal en geef het volgende in: ifconfig eth0
Je ziet nu bij "HWaddr" het mac adres te zien.

Als je alleen het MAC adres wil zien kan je ook het volgende commando ingeven:
cat /sys/class/net/eth0/address

Mocht het nodig zijn om je MAC adres te wijzigen dan kan je dit op de volgende manier doen:
Open een terminal en geef de volgende commando in:
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 hw ether 0T:00:00:DG:00:77
sudo ifconfig eth0 up

Bovenstaande is tijdelijk na herstart zal het MAC adres weer terug gezet worden.