Shell commando's

Commondo's:
ls = geeft een lijst weer van bestanden en mappen die aanwezig zijn.
ls -a = geeft een lijst weer met bestanden en mappen maar ook die verborgen zijn. (bestanden en mappen met een punt zijn verborgen)
ls -t = geeft een lijst van bestanden en mappen weer die het laatst zijn aangepast.
ls -l = met dit commando zie je de mappen en bestanden als een tabel met de volgende informatie:
1. De rechten die zijn ingesteld op de bestanden of mappen.
2. Het aantal koppelingen naar dit bestand of map.
3. Naam van de eigenaar van het bestand of map.
4. Groepsnaam die de map of bestands eigenaars zijn.
5. Bestands grootte in KB.
6.Datum en tijd.
7. Naam van bestand of map.

Je kan ook een een combinatie maken van de bovenstaande commando:
ls -alt

cp = kopier je bestanden naar een bepaalde map.
Als je een bestand wil kopieren naar een andere map doe je dit op de volgende manier.
cp map1/test.txt map2/
Als je meerdere bestanden wil kopieren doe je dit op de volgende manier.
cp map1/test.txt map1/test2.txt map2/

Wil je meerdere bestanden kopieren vanuit een bepaalde map dan kan het volgende commando gebruiken:
cp * map1/
Als je vanuit een map bepaalde specifieke bestanden wil kopieren bv die beginnen met t en de exentie txt hebben geef je het volgende in.
cp t*.txt map1/

mv (move) = je verplaatst hiermee bestanden naar een bepaalde map.
Als je meerder bestanden wil verplaatsen doe je dit op de volgende manier.
mv test.txt test1.txt map1/
Je kan mv ook gebruiken om een bestand een andere naam te geven.
Je geeft dan eerst de naam op die je wil aanpassen en hierna de naam wat het moet worden.
mv test.txt test2.txt
Het resultaat van bovenstaande commando is dat test.txt in de naam test2.txt wordt aangepast.

rm (remove) = verwijder een bestand of map.
rm - test.txt hiermee verwijder je het test.txt bestand.
Als je een gehele map met sub mappen en bestanden wil verwijderen geeft je voglende commando.
rm -r map1

dir = geeft ook een lijst van bestanden en mappen weer die aanwezig zijn.
pwd (print working directory) = geeft de dir weer waar op dat moment in staat.
cd (change directory) = hiermee kan je een map openen net zoals je dit zou doen met je muis nu doe je dit door cd "naam map" in te geven.
mkdir (make directory) = je maakt door bv mkdir test een map test aan je maar dus een map aan met dit commando.
touch = hiermee maak je een een nieuw bestand aan bv touch test.txt er wordt dan in de huidige map waar je staat een bestand test.txt aangemaakt.