Joomla update aanbrengen

Door Joomla worden er update aangeboden.
Deze update's zijn belangrijk om aan te brengen inverband met mogelijk bug fix of beveilgingen.

Voorbereiding:
Backend login gegevens.
Rechten om update aan te brengen.
Backup maken.

Aanbrengen van Update Joomla:
Voor dat je een update van Joomla gaan aanbrengen is het belangrijk een volledige back-up te maken van Joomla.
Nadat je een backup heb gemaakt login in op de Backend van Joomla