Versie controle installeren en verwijderen software via Powershell

Wanneer je oude software wil verwijderen maar de nieuwe software heeft dezelfde Uninstall string kan je dit op ondersstaande wijze oplossen.
Met $Software = geven we de versie aan die we laten verwijderen.
$Installed doet een controle in het register waar de displayversie vergeleken wordt met $software versie wanneer deze waarde

webzebrapowerhell

 

 

$software = "8.10.1589";
$installed = (Get-ItemProperty HKLM:\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Where { $_.DisplayVersion -eq $software }) -ne $null
If(-Not $installed) {
Start-Process \\FILESERVER\Share$\Nieuwe Software.msi -ArgumentList "/qn ;
} else {
Get-Package -Name "Oude Software" | Uninstall-Package -Force
}