Raspberry gebruiken als een Dashboard

Wanneer je een Raspberry gaat gebruiken als een Dashboard zijn er een paar pratische zaken die je moet instellen.
Zo is het soms nodig om een scherm te kantelen maar ook dat het scherm niet in slaapstand gaat.
Hoe zet je nu deze power management uit.
Geef het volgende commando:
sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
powermanagement
Voeg de onderstaande parameters op:
@xset s off (HIermee zet je de screensaver uit)
@xset -dpms (Hiermee zet je DPMS= Display Power Management Signaling mee uit)
@xset s noblank (De video kaart wordt niet )