Controleer je poorten..

Wil je op een Windows machine achterhalen welke poort door welk proces in gebruik is geef dan het voglende commando in:
Open een dosprompt:
Geef het voglende commando in: Netstat -ab
ALs je het Process ID nodig heb kan je volgende commando gebruiken:
Netstat -ano