IP adres opvragen.

Om achter te komen welk IP adres een lokale machine heeft kan je dit op de volgende manier doen.
Voor Windows ga je naar een prompt en geef het volgende commando: Ipconfig.
Maak je gebruik van een Linux dan geef je het commando Ifconfig.

Met de tool tracert