Watchguard client geeft popup scherm tapi driver

Bij het installeren van de WG-MVPN-SSL_11_12_4.exe met /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP- parameters komt er een popup scherm van de TAPI driver.
Dit kan je oplossen door op een machine de handmatige installie te doen en het certificaat van het bestand tap0901.cat te exporteren.
Het bestand  tap0901.cat staat in de Watchguard map.
Exporteer het certificaat "OpenVPN Sha1".

Je kan zoals hieronder het volgende script gebruiken:
certutil -addstore "TrustedPublisher" "\\server\map\watchguard sha 1 driver cert.cer"
start \\server\map\WatchGuard\WG-MVPN-SSL_11_12_4.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-