Powershell voor controleren of SMB versie 1 aanstaat.

Als je wil controleren of SMB versie 1 aanstaat op je machine kan je het volgende powerschell commando gebruiken:

Get-SmbServerConfiguration
smb1
Je ziet nu bij EnableSMB1Protocol True of False staan.
Mocht je uit veiligheids overwegingen dit wilen uitzetten volg dan deze link.