Installatie achterhalen met Powershell.

Wil je met Powershell achterhalen welke installatie er op een machine aanwezig zijn kan je onderstaande commando gebruiken.

get-wmiobject Win32_Product | Format-Table IdentifyingNumber, Name