Netsh winsock reset uitvoeren

Soms kan het zijn dat de Winsock catalogus niet meer goed is van het Windows besturingsysteem.
Dit kan voorkomen bij het verwijderen van virussen of trojans of software die aanpassingen doet aan netwerk instellingen.
Met de volgende commando kan je de instellingen weer terug zetten naar zijn standaard instellingen.
Open een command prompt met voldoende rechten en geef het volgende commando in:
netsh winsock reset
Herstart hierna de machine en controleer of het probleem verholpen is.